Grønne tage bliver mere og mere populære som tagløsning, og dette er der mange grunde til. Der er nemlig mange fordele ved at vælge netop et grønt tag. Et grønt tag (også kaldet græs- eller sedumtag) er et tag, der består af levende planter. Som regel benyttes sedumurter (stenurter), da de egner sig godt til formålet. 

Mange fordele ved det grønne tag

Et grønt tag er som sagt forbundet med mange fordele, og funktionen som naturligt klimaanlæg er én af dem. Et grønt tag tilbageholder meget af den faldne nedbør, og når denne fordamper langsomt, sikrer dette nedkølning af rummene inde i huset. Det kan dermed resultere i enorme besparelser på klimatiseringsomkostninger at anlægge et grønt tag – for eksempel i forbindelse med nedkølning af en stor lagerhal. En anden fordel ved det grønne tag er, at det beskytter miljø og sundhed. Videnskabelige studier har blandt andet påvist, at et grønt tag udgør en god beskyttelse mod elektromagnetiske stråler. Vegetationen på taget binder herudover en del af skadestofsandelen i luften. Et grønt tag fungerer ligeledes som et godt støjværn, både for lyd inde- og udefra. Rigtig mange forskellige dyr og planter finder sig til rette på det grønne tag, og en anlægning af denne tagtype resulterer dermed i etableringen af en naturlig biotop. Man kan med fordel benytte et grønt tag som et tagterasse eller taghave.
 

God løsning på lokal afledning af regnvand

Et grønt tag tilbageholder som sagt en stor mængde af den nedbør, der falder på taget, og dette har andre fordele en nedkølning af huset ved fordampningen af vandet. Det faktum, at det grønne tag tilbageholder ca 60-70% af nedbøren resulterer nemlig i en markant mindre belastning af kloaksystemerne. Det er en aktuel problematik, at kloaksystemerne er under stor belastning – og grønne tage kan være med til at afhjælpe problemet.
Det grønne tag og dets fordele